Cianfhoghlaim

 

Tá neart acmhainní cianfhoghlama forbartha ag foirne ar fud SFGM le tacú le scoileanna fad is a bheidh na scoileanna dúnta mar gheall ar phaindéim COVID-19.  Is féidir leat rochtain a fháil ar thacaíochtaí cianfhoghlama atá cruthaithe sna réimsí seo a leanas thíos:

 

  • Teicneolaíochtaí Digiteacha
  • Sláinte agus Folláine
  • Ceannaireacht Scoile
  • Litearthacht Bhunscoile
  • STEM Bunscoile
  • Gaeilge 
  • Matamaitic Iar-bhunscoile

 

Faisnéis seolta ag an Roinn Oideachais chuig ceannairí scoile agus príomhoidí:

 

25 Márta 2020

13 Márta 2020

 

 

Faisnéis agus Tacaíochtaí do Cheannairí Scoile, Múinteoirí agus Tuismitheoirí

 

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar chatalóg na n-alt seachtainiúil a chuir SFGM isteach chuig an Irish Independent, ag tacú le tuismitheoirí leanúint orthu leis an bhfoghlaim sa bhaile

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar Shraith na Seimineár Beo Gréasáin le SFGM agus an Chomhairle Mhúinteoireachta

 

 

 

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Acmhainní Teicneolaíochta Digití chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile

 

 

Acmhainní Teicneolaíochta Digití chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile
Sláinte & Folláine Tairseach Ceannaireachta Litearthacht

 

 

 

Cianfhoghlaim - Sláinte & Folláine Bunscoile Tairseach Ceannaireachta Bunscoile

Litearthacht Bhunscoile: An Litearthacht sa Bhaile

Cianfhoghlaim - Sláinte & Folláine Iar-bhunscoile Tairseach Ceannaireachta Iar-bhunscoile Litearthacht Iar-bhunscoile: Tacaíochtaí sa Bhaile
STEM Gaeilge Matamaitic

 

 

 

STEM Bunscoile Stór Acmhainní Cianfhoghlama don Ghaeilge Iar-bhunscoile Lar-bhunscoil: Stór Laethúil Acmhainní don Chianfhoghlaim
    Lar-bhunscoil: Cuir Chuige maidir leis an gCianfhoghlaim sa Mhatamaitic

 

 

Cúrsa nua Teagaisc ar Líne Ar Fáil

 

Réitíodh an cúrsa seo go sonrach le cabhrú le múinteoirí agus iad ag leanúint ag teagasc agus ag tacú le foghlaim a gcuid scoláirí fad is a bheidh na scoileanna dúnta de bharr COVID-19.

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an gcúrsa.

Tá réimse gearrchúrsaí ar líne ar féidir le múinteoirí rochtain a fháil orthu chun uas-sciliú i réimse na dteicneolaíochtaí digiteacha ar fáil freisin ar TeacherCPD.ie. Téigh go TeacherCPD.ie chun breathnú ar an rogha atá ar fáil faoi láthair.

 

 

Scoilnet

 

 

Is féidir le gach scoláire agus múinteoir rochtain a fháil ar World Book Online, ciclipéid ar líne, le Scoilnet

Is féidir le múinteoirí cuntas Scoilnet saor in aisce a chruthú agus a n-acmhainní a uaslódáil chun iad a roinnt le múinteoirí agus scoláirí eile ar fud na tíre.

 

 

 

 

Suíomhanna Gréasáin agus acmhainní úsáideacha eile

 

Naisc bhreise le SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas chun tacú le múinteoirí atá ag obair ón mbaile, naisc le físeáin dea-chleachtais ina bhfuil gníomhaíochtaí is féidir a chur in oiriúint don teagasc ar líne san áireamh.  Tá acmhainní pleanála foghlama digití ar fáil freisin, téigh chuig SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas le haghaidh tuilleadh eolais.

Toisc go mbeidh daltaí/scoláirí ag tabhairt faoin bhfoghlaim ar líne sa bhaile le linn na tréimhse seo freisin, molaimid do mhúinteoirí agus tuismitheoirí cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin Webwise chun tuilleadh eolais a fháil faoin tsábháilteacht ar líne agus comaoineacha ábhartha. Tá rannóg na dtuismitheoirí ar an suíomh gréasáin an-úsáideach freisin maidir le haird a tharraingt ar fheidhmchláir a bhfuil tóir orthu agus na gnéithe a bhaineann leo.

Is acmhainn thiomanta do mhúinteoirí agus oideachasóirí é RTÉ Learn a chuireann raon éagsúil ábhair oideachasúil ar fud RTÉ, atá oiriúnach don fhoghlaim fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil araon, ar taispeáint.

Beidh tús a chuir ag TG4 le clár nua sa sceideal Cúla4 ar Scoil ag 10 gach maidin. 

Is clár leath uaire í seo a bheidh dírithe ar dhaltaí bunscoile Gaeltachta agus Gaelscoile atá sa mbaile ón scoil faoi láthair de bharr srianta an Covid19.

 

 

 

 

 

Chun na scéalta is déanaí a fháil maidir le forbairtí nua, ná déan dearmad sinn a leanúint ar na meáin shóisialta!

 

 

 

AttachmentSize
Image icon Acmhainní Cianfhoghlama.png576.3 KB