Sonraí teagmhála

 

 

 

CEANNOIFIG

 

 

Achar Sonraí Teagmhála
Ceannoifig SFGM [email protected]
I gcomhair faisnéise ar Bheartais Chosanta Sonraí agus Phríobháideachais [email protected]
I gcomhair sonraí ar Chúrsaí SFGM Féach ar ár liosta iomlán de chúrsaí ar líne anseo nó déan teagmháil leis an ionad ábhartha thíos.
Áirithintí Ar Líne Is trí ríomhphost AMHÁIN a dhéanfar aon cheist faoin gcóras Áirithintí Ar Líne a fhreagairt: [email protected]
Thacaíocht Scoile

Chun iarratas a dhéanamh ar Thacaíocht Scoile, cliceáil anseo.

 

Tabhair faoi deara, is trí ríomhphost AMHÁIN a dhéanfar ceisteanna maidir le tacaíocht scoile a fhreagairt. Ba cheart gach ceist maidir le tacaíocht scoile a sheoladh chuig [email protected]. Má bhaineann do cheist le hiarratas ar thacaíocht scoile a athrú, déan teagmháil linn freisin ag [email protected]

 

 

 

 

 

SONRAÍ TEAGMHÁLA I GCOMHAIR ÁBHAIR AGUS CLÁIR IAR-BHUNSCOILE SFGM

 

 

 

 

Réimse Ábhair

 

Ionad Riaracháin

Sonraí Teagmhála

Litearthacht agus Breith ar an Léitheoireacht don Bhunscoil agus don Iar-bhunscoil

Ionad Oideachais Laoise

057 86 72405

[email protected]

Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Ionad Oideachais Thrá Lí

066 7195006

[email protected]

Uimhearthacht don Bhunscoil 

Ionad Oideachais Dhroim Conrach

01 857 6427  / 29

[email protected]

Matamaitic don Iar-bhunscoil Ionad Oideachais Dhroim Conrach

01 857 6422

[email protected]

Breith ar an Matamaitic don Bhunscoil

Ionad Oideachais  an Chláir

065 684 5507

Clara Carr

[email protected]

Sláinte agus Folláine don Bhunscoil

 

Ionad Oideachais Mhaigh Eo

094 9020708

[email protected]

Sláinte agus Folláine don Iar-bhunscoil

Oideachais Chontae Loch Garman

053 9239105

[email protected]

Gaeilge don Bhunscoil agus don

Iar-Bhunscoil

Ceannoifig na Páirce Thiar

[email protected]

 

Bí Sábháilte/CAPP don Bhunscoil

 

Gort na Silíní

076 695 5547

Ceannaireacht Scoile – Bunscoil agus Iar-bhunscoil

Ionad Oideachais an Chláir

065 684 5520

[email protected]

Feabhsú Scoile – Bunscoil agus Iar-bhunscoil:

Ionad Oideachais an Chláir

065 684 5520

[email protected]

 

Gnó agus Fiontraíocht,  GCAT, Nuatheangacha, Eacnamaíocht Bhaile agus an Idirbhliain

Ionad Oideachais na hUaimhe

046 9078382

Esther Herlihy

[email protected]

Eolaíocht, Matamaitic Fheidhmeach agus T4

Ionad Oideachais Luimnigh

061 585064

[email protected]

Ealaín Iar-Bhunscoile Ceannoifig na Páirce Thiar [email protected]

Ceol Iar-Bhunscoile

Ceannoifig na Páirce Thiar

[email protected]

TSCS

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

01 236 5000

[email protected]

ATF,

Polaitíocht agus an tSochaí,

Stair, Tíreolaíocht, An Léann Clasaiceach agus Oideachas Reiligiúnach

 

Ionad Oideachais an Chláir

065 6845504

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

Mura mbaineann do cheist le háirithintí ar líne, le tacaíocht scoile, nó le haon ábhar nó clár SFGM, is féidir glaoch ar SFGM ag 089 226 3713. Ní dhéanfar glaonna a fhreagairt ACH AMHÁIN idir 2.30pm - 4.30pm gach Máirt, Céadaoin, agus Déardaoin.