Misneach

Tá ríméad ar SFGM na hábhair ranga athbhreithnithe, Misneach, a sheoladh ar líne. Cuireadh iad le chéile ar dtús i lár na 1990idí. Forbraíodh an t-eagrán athbhreithnithe seo de Misneach i bhfianaise aiseolais ó mhúinteoirí maidir le struchtúr, ábhar agus gnéithe an chláir bhunaidh. Tá an t-ábhar is fearr ón gclár bunaidh le fáil sa leagan seo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Féadtar gach pdf a íoslódáil agus a fhótachóipeáil de réir mar is gá.