Litearthacht agus FMS

Litearthacht agus FMS

 

 

Sa chuid seo de shuíomh gréasáin Litearthachta Iar-bhunscoile SFGM, tá réimse Acmhainní ina measc Litearthacht a Fheabhsú Tríd an bPróiseas FMS - Lá 1 agus Lá 2 (2014/2015), Teimpléid Pleanála (i bhformáid Word le gur féidir leat iad a leasú de réir mar is gá) agus Uirlisí Bailithe Sonraí ar féidir iad a úsáid le cuidiú le forfheidhmiú an phróisis féinmheasúnaithe i do scoil.

 

Litearthacht a Fheabhsú Tríd an bPróiseas FMS – Lá 1 2014/ 2015 

 

 

 

 

Acmhainní Lá a hAon 
Láithreoireacht Lá a hAon
Leabhrán Lá a hAon
Teimpléad Athmhachnaimh Roinn an Ábhair
Teimpléad an Phlean Gníomhaíochta um Litearthacht agus FMS 2014/2015
Noirm agus Prótacail Ghrúpa a Bhunú

 

 

Litearthacht a Fheabhsú Tríd an bPróiseas FMS – Lá 2 2014/ 2015

 

 

 

 

Acmhainní Lá a Dó
Láithreoireacht
Leabhrán

 

 

TABHAIR FAOI DEARA: Braitheann na  ceisteanna a chuirfidh tú mar chuid de do phróiseas FMS ar an gcomhthéacs ina bhfeidhmíonn do scoil. Chuige sin, ba cheart  na huirlisí bailithe sonraí a chuirtear ar fáil a athrú agus a fhorbairt le feiliúint don chomhthéacs ina bhfeidhmíonn do scoil faoi láthair.

 

TABHAIR FAOI DEARA: Chun an leagan ar líne de na cáipéisí seo a úsáid ní mór duit cuntas Google Drive a bheith agat atá ar fáil saor in aisce trí google.com. Le foghlaim faoi Google Drive a úsáid, cliceáil  ANSEO.  

 

 
UIRLISÍ LITEARTHACHTA
Uirlis Bailithe Sonraí Réamhamharc Cuir le Google Drive

Suirbhé ar Scoláirí maidir le Smaointeoireacht Chriticiúil

 Réamhamharc  Cóipeáil
Suirbhé ar Scoláirí maidir le Léitheoireacht  Réamhamharc  Cóipeáil
Suirbhé ar Scoláirí maidir le Litearthacht ó Bhéal  Réamhamharc   Cóipeáil
Suirbhé ar Scoláirí maidir le Litearthacht Dhigiteach  Réamhamharc  Cóipeáil
Suirbhé ar Scoláirí maidir le Scríbhneoireacht  Réamhamharc  Cóipeáil

 

 
UIRLISÍ LITEARTHACHTA
Uirlis Bailithe Sonraí Réamhamharc Cuir le Google Drive

 Suirbhé ar Mhúinteoirí maidir le Smaointeoireacht Chriticiúil

Réamhamharc  Cóipeáil
 Suirbhé ar Mhúinteoirí maidir le Foclóir/Grúpobair Réamhamharc  Cóipeáil
 Suirbhé ar Mhúinteoirí maidir le Litearthacht ó Bhéal Réamhamharc   Cóipeáil
 Suirbhé ar Mhúinteoirí maidir le Litearthacht Dhigiteach Réamhamharc  Cóipeáil
 Suirbhé ar Mhúinteoirí maidir le Litearthacht Réamhamharc  Cóipeáil