Iris ‘Teaching RE’

Page Content Category: 

Amharc ar ár n-iris ‘Teaching Religious Education’.

Tá eagráin roimhe den iris ar fáil anseo.


Léiríodh go bhfuil an-mheas ar an bhfoilseachán bliantúil ar líne den iris ‘Teaching Religious Education’ mar acmhainn mhúinteoireachta do mhúinteoirí Oideachais Reiligiúnaigh. Iarrtar ar gach múinteoir Oideachais Reiligiúnaigh (siollabas CNCM) ailt, nuacht, etc. a chur isteach san fhoilseachán seo, agus cuirim fáilte roimh ábhar ó dhaltaí freisin. Tá eagráin roimhe de ‘Teaching Religious Education’ ar fáil lena n-íoslódáil thíos, agus tá líon teoranta cóipeanna crua ar fáil ó Angela Thompson in Ionad Oideachais Chontae Loch Garman. Déanfar eagráin a fhoilsítear amach anseo seo a uaslódáil chuig an suíomh idirlín seo i bhformáid PDF.

Íoslódáil Eagráin:

2010

Eagrán 5, Meán Fómhair 2010

2009

Eagrán 4, Meán Fómhair 2009

2008

Eagrán 3, Nollaig 2008
Eagrán 2, Bealtaine 2008
Eagrán 1, Feabhra 2008

tabela