Clúideacha Léitheoireachta

Is cuid ríthábhachtach de gach réimse ábhair í an léitheoireacht. Mar sin de, nach fearr cuid infheicthe a dhéanamh dí freisin?

D’fhonn feasacht ar a thábhachtaí atá an léitheoireacht a spreagadh i measc na ndaltaí, féadfaidh seomraí ranga timpeallacht a chruthú ina bhfuil meas mór ar an léitheoireacht. Féadfar an tionscnamh seo a úsáid chun clúid léitheoireachta a chruthú i seomra ranga ina bhfuil seilfeanna ar a gcuirfear leabhair faoi mhórán ábhar, a dhíríonn ar réimse leibhéil léitheoireachta agus a dhéanann freastal ar an dúrud seánraí, idir fhicsean agus neamhfhicsean, lena n-áirítear leabhair thagartha fearacht foclóirí, teasáras, ciclipéidí, etc. D’fhéadfaí málaí suí agus válcairí a chur sa chlúid léitheoireachta sa seomra ranga freisin. Léigh an foilseachán de chuid TSCS freisin, Time to Read.

Faoi mar atá an cás i ngach tionscnamh, ceanglaítear ar scoileanna na gníomhaíochtaí a rinneadh i reáchtáil an tionscnaimh a mheas agus iarrtar orthu freisin aon ghrianghraif lena mbaineann a uaslódáil.