TSCS – Déan Teagmháil linn

Sonraí Teagmhála TSCS

Fiosrúcháin Ghinearálta

 

Seirbhís Tacaíochta an Teastais Shóisearaigh – Clár Scoile, Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.
Guthán: 01-2365021/20/06/18,  Ríomhphost: [email protected]

 

Comhordaitheoirí

 

Margaret MacMahon
Comhordaitheoir Náisiúnta

[email protected]

Fón Póca: 087 1213079

 

Comhairleoirí Réigiúnacha

 

Tacaíocht Réigiúnach do scoileanna a ghlacann páirt sa TSCS agus Comhairleoirí Litearthachta agus Uimhearthachta don dara leibhéal.

Mick O’Riordan
[email protected]

Fón Póca: 0872162351

 

Denise O’Flanagan
[email protected]

Fón Póca: 0879627555

 

Paula O’Brien
[email protected]

Fón Póca: 0862574354

 

Gráinne Dennison
[email protected]

Fón Póca: 0873798155

 

Fiona McCafferty

[email protected]

Fón Póca: 0876540248

 

Tionscadal Leabharlainne TSCS

 

Kathleen Moran
Leabharlannaí Sinsearach Tionscadail
[email protected]

Fón Póca: 0872147787

 

Riarachán

Elaine Flynn  Riarthóir Náisiúnta [email protected]

012365021

Laura Davis   Riarthóir Litearthachta agus Uimhearthachta [email protected] 

012365020

 

Tommy Doonan Riarachán [email protected] 

012365018

Dorota Ruszczak Riarthóir Próifílithe agus Taighde [email protected]

 012365006 

Susan McCormack Riarthóir [email protected]

 012365017 

Jill Byrne Riarthóir Cuntas [email protected]

 012365007

 

Litearthacht TSCS

Fiosrúcháin Ghinearálta:

An Teastas Sóisearach – Clár Scoile 
Ionad Oideachais na Carraige Duibhe
Ascaill na Cille
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath

 

Guthán: +353 (0)1 2365021 / 2365020 / 2365006 / 2365018
Ríomhphost: [email protected]