Damhsa Tíre

Le Damhsa Tíre foghlaimíonn leanaí roinnt damhsaí Gaelachaagus roinnt damhsaí tíre ó thraidisiúin eile. 

Tá sé tábhachtach go smaoineofar gur chóir an bhéim a chur i gcónaí ar thaitneamh a bhaint as an damhsa agus na leanaí go léir a bheith rannpháirteach ann seachas béim mheicniúil a chur ar ghluaiseachtaí an damhsa.

Ba chóir ceol a roghnú go cúramach chun ligean do na leanaí taitneamh a bhaint as rithimí bríomhara ag luas oiriúnach dóibh agus iad ag tabhairt faoin damhsa.

Treoir mhaith ná go bhfoghlaimeodh gach leibhéal ranga damhsa tíre Gaelach amháin ar a laghad agus damhsa tíre amháin ó thír eile.

 

Léirítear sa tábla thíos achoimre ar na damhsaí tíre a liostaítear i gCuraclam na Bunscoile

 

Rang

Gaelach

Idirnáisiúnta

Coiscéimeanna (tugtha isteach)

Naíonáin

 

 

 

1 agus 2

 • An Damhsa Mór
 • Damhsa na Cuaiche
 • Tar Chugam

 

sleaschéim (Gaelach)

coiscéim phromanáide

 

léim

3 agus 4

 • Port an Fhómhair
 •  Ionsaí na hInse

 

 • Damhsa an Ghréasaí
 • An Damhsa Boise Gearmánach
 • Damhsa an Chnó Coill

 

luascadh

céim ardaithe

 

cosa in airde

sleaschéim (damhsa tíre)

 

5 agus 6

 • cor beirte
 • Baint an Fhéir
 • Réicí Mhala
 • An Staicín Eorna
 • damhsa seit áitiúil

 

 • La Vinca – damhsa tíre Iodálach
 • Damhsa Thuathánach  na Fraince

 

 

 

Tagairt den scoth iad cur chuige agus modhanna teagaisc le haghaidh Corpoideachais, a leagtar amach in Corpoideachas: Treoirlínte do Mhúinteoirí ar leathanaigh 42-100, do mhúinteoirí chun ceachtanna damhsa tíre a eagrú.

Breac-chuntas ar dhamhsa tíre Viostfálach, ‘Tar Chugam’, do rang a haon agus rang a dó

Breac-chuntas ar dhamhsa tíre Gaelach, ‘An Damhsa Mór’ ,do rang a haon agus rang a dó nó fiú do rang a trí agus rang a ceathair

Breac-chuntas ar dhamhsa tíre Gaelach, ‘Baint an Fhéir’, do rang a cúig agus rang a sé

Ina theannta sin, is acmhainn den scoth do mhúinteoirí iad ceachtanna an Tionscnaimh Spóirt i mBunscoileanna (PSSI) i dtaca le Damhsa don uile leibhéal ranga. Tugtar breac-chuntas iontu ar chlár cuimsitheach oibre a oireann do gach ceacht ranga ar leith. Tá cur chuige agus modhanna teagaisc éagsúla san uile leibhéal ranga san áireamh iontu.

 

Cliceáil le tuilleadh acmhainní thíos a íoslódáil a thacóidh leat agus tú ag cur damhsa tíre i ngníomh

 

Leideanna don damhsa a mhúineadh: Sa bhileog seo tugtar leideanna praiticiúla do mhúinteoirí i ndáil le damhsa tíre a mhúineadh agus cur chuige molta freisin maidir le damhsaí tíre a mhúineadh

Skip to my Lou: Breac-chuntas ar ‘Skip to my Lou’ agus na focail a ghabhann leis, damhsa atá oiriúnach do na ranganna Naíonán

Damhsa an Ghréasaí: Breac-chuntas ar choiscéimeanna Dhamhsa an Ghréasaí, damhsa tíre ón bPolainn atá oiriúnach do rang a trí agus rang a ceathair

Ionsaí na hInse: Breac-chuntas ar choiscéimeanna damhsa tíre Gaelach, Ionsaí na hInse, atá oiriúnach do rang a trí agus rang a ceathair

La Vinca: Breac-chuntas ar dhamhsa tíre ón Iodáil, La Vinca, atá oiriúnach do rang a cúig agus rang a sé

Damhsa Thuathánach na Fraince: Breac-chuntas ar choiscéimeanna Dhamhsa Thuathánach na Fraince, atá oiriúnach do rang a cúig agus rang a sé

Réicí Mhala: Breac-chuntas ar chéimeanna damhsa tíre Gaelach, atá oiriúnach do rang a cúig agus rang a sé

Cor beirte: Breac-chuntas ar chéimeanna damhsa tíre Gaelach, atá oiriúnach do rang a cúig agus rang a sé

Acmhainn don damhsa tíre Gaelach: Tá céimeanna sa bhileog seo do roinnt damhsaí Gaelacha agus idirnáisiúnta le damhsaí atá oiriúnach do na leibhéil uile ó rang a haon go rang a sé

 

 

Tá na comhaid cheoil seo a leanas ar fáil le híoslódáil (cliceáil chun iad a sheinm/a íoslódáil):

An ceol a ghabhann leis an damhsa tíre ‘Tar Chugam’

An ceol a ghabhann leis an damhsa tíre ‘Damhsa na Cuaiche’

Na Géanna sa Phortach – ceol oiriúnach le gabháil le port