Snáitheanna agus Snáithaonaid

Cuirtear an curaclam OSPS i láthair i dtrí shnáithe: Mise, Mise agus Daoine Eile, agus Mise agus an domhan mór. Tá siad sin comhleanúnach ar fud na bunscoile go léir agus tugann siad an bunús don OSSP agus don churaclam sibhialta, sóisialta agus polaitiúil (OSSP) ag leibhéal iar-bhunscoile.

 

 

 

Léargas ginearálta ar Shnáitheanna OSPS
Mise  Mise agus Daoine Eile Mise agus an domhan mór

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an gCuraclam OSPS agus Treoirlínte do Mhúinteoirí OSSP.

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar Threoirlínte OSPS do mhúinteoirí scoláirí a bhfuil Deacrachtaí Ginearálta Foghlama acu.