Damhsa

Áirítear le snáithaonaid an churaclaim Damhsa:

 

  • Iniúchadh, cruthú agus léiriú an damhsa
  • An damhsa a chiallú agus a léirthuiscint

 

Cuidíonn snáithe an damhsa le leanaí foghlaim trí mheán damhsa agus foghlaim faoi dhamhsa. Tríd an damhsa gríosaítear leanaí chun a scileanna corpionramhála a fheabhsú, chun raon coincheap luaile a thuiscint, chun oibriú go comhchuí le daoine eile, agus chun cruthaitheacht agus samhlaíocht a fhorbairt.

Nuair a bhíonn damhsaí á n-iniúchadh, á gcruthú agus á ndéanamh ag leanaí tagann siad ar an tuiscint gur meán é an damhsa trínar féidir idéanna, smaointe agus mothúcháin a chur in iúl.

Tá rannpháirtíocht i ndamhsa oiriúnach do leanaí, idir bhuachaillí agus chailíní, cuma cén aois iad. Caithfidh leanaí atá ar bheagán nó ar easpa taithí ar an damhsa tosú ag leibhéal a oireann dá riachtanais, agus scileanna agus féinmhuinín a chothú de réir a chéile trí eispéireas a thugann taitneamh do gach leanbh.

 

Cuimsíonn snáithe an damhsa idir dhamhsa tíre agus damhsa cruthaitheach.

 

ACMHAINNÍ: