Comhtháthú OSIE

Pleanáil le haghaidh Comhtháthú

Má tá comhtháthú chun bheith éifeachtach agus nádúrtha agus má tá sé chun aistriú eolais agus scileanna a cheadú dáiríre, ní mór plean a bheith againn maidir lena bhfuil ar intinn againn a dhéanamh. Cosúil leis na múnlaí éagsúla Comhtháthaithe, tá cuid mhór dóigheanna ar féidir pleanáil a dhéanamh lena aghaidh agus beidh sé ag brath ar roinnt imthosca, lena n-áirítear:

 

 

 

 

  • Na hábhair atá i gceist
  • An t-am a leithdháiltear ar an aonad oibre
  • Próifíl an ranga agus an leibhéil
  • Na leanaí os do chomhair agus an méid ba mhaith leat go bhfoghlaimeoidís

 

Áirítear leis an rannán seo  na hacmhainní do Phleanáil le haghaidh Comhtháthú

 

  Rianta OSIE Pleanáil le haghaidh Comhtháthú
Acmhainní

 

Rian Matamaitice agus Eolaíochta Samplach

Rian OSIE Samplach – Naíonáin

Rian OSIE Samplach – Ranganna Sóisearacha

Rian OSIE Samplach – Rang a hAon agus Rang a Dó

Rian OSIE Samplach: Mo Cheantar Féin – Ranganna Sinsearacha

Rian OSIE Samplach: Tailte na Scoile – Ranganna Sinsearacha

Rian OSIE Samplach: Tailte na Scoile 2 – Ranganna Sinsearacha

Príomhbhearta i leith rian OSIE simplí a chruthú

Téamaí comhtháite a mholtar le haghaidh OSIE: naíonáin

Téamaí comhtháite a mholtar le haghaidh OSIE: rang a haon agus rang a dó

Téamaí comhtháite a mholtar le haghaidh OSIE: rang a trí go rang a sé

Teimpléad bán i gcomhair chomhtháthú OSIE a phleanáil

Aonad comhtháite: Tíreolaíocht agus Treodóireacht

Aonad comhtháite: éadaí do naíonáin

Aonad comhtháite: tithe do rang a haon

Aonad comhtháite: iompar do rang a dó

An Nollaig do rang a haon agus do rang a dó

Meaisíní simplí do ranganna sinsearacha