Ceol

Tá trí shnáithe sa churaclam ceoil agus roinntear na snáitheanna seo ina snáithaonaid a thugann modh chun fuaimeanna a iniúchadh, éisteacht le ceol agus freagairt do cheol, ceol a chanadh agus a sheinm, nodaireacht cheoil a scríobh agus nuacheoil a chruthú. Seo a leanas na snáitheanna sin: 

 

  • Éisteacht agus Freagairt
  • Léiriú                     
  • Cumadóireacht       

 

 

Tá deiseanna ann le forbairt a dhéanamh ar líon coincheapa ceolmhara de réir mar a thugann na leanaí aghaidh ar shnáitheanna agus ar ghníomhaíochtaí an Churaclaim Ceoil. Ina measc seo tá forbairt ar íogaireacht i leith na ngnéithe seo a leanas:

● buille ● ré ● luas ● tuinairde ● dinimic ● comhdhéanamh ● tondath ● uigeacht  ● stíl

 

Dearadh na “cártaí sracfhéachana” curaclaim seo chun forbhreathnú aon leathanaigh a thabhairt ar na cuspóirí ábhair i ngach snáithaonad do gach leibhéal ranga. Níl sé i gceist go nglacfaidh na cártaí sracfhéachana seo áit na gcáipéisí curaclaim, ach ceapadh iad chun léargas láithreach a thabhairt ar an dóigh a bhforbraítear coincheapa ar leith idir rang na naíonán agus rang a sé.  Cliceáil le hamharc ar an gCuraclam Ceoil ‘ar sracfhéachaint’ sa cheangaltán thíos.

 

Cliceáil anseo le hamharc ar Phríomhtheachtaireachtaí an Churaclaim Ceoil (Píosa Scannáin ón Seimineár)