Déan iarratas ar Mhisneach (Bunscoil)

 

Chun iarratas a dhéanamh ar Chlár Misneach (Ceannaire Bunscoile Nua-cheaptha) 2019-2021 comhlánaigh an fhoirm iarratais seo a leanas.

Tá clár Misneach don bhliain reatha dúnta. Tosóidh clár 2019-2021 i mí Lúnasa 2019. Déan iarratas thuas.

Má tá tuilleadh ceisteanna agat maidir leis an gclár téigh i dteagmháil le Linda Hogan ar lindahogan@pdst.ie