Teastasú Idirbhliana

 

 

  Teastasú

 

101

100

97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnann an scoil teastas rannpháirtíochta ar dhaltaí ar éirigh leo Clár na hIdirbhliana a chríochnú.

Moltar do scoileanna teastas scoile a bhronnadh ar a gcuid daltaí nuair a chríochnaíonn siad Clár na hIdirbhliana. Is minic a ghrádaítear iad seo mar Phas le Gradam nó mar Phas.

 

Socruithe athbhreithnithe 2013/2014 - Ciorclán 0055/2013 maidir le Teastais na hIdirbhliana

 

Ina theannta sin, gabhann teastasú chun críocha sonracha le roinnt cúrsaí modúlacha atá ar fáil do dhaltaí Idirbhliana, mar shampla:

 

  • Dámhachtainí Fiontair Mac Léinn
  • Get Up and Go SFGM
  • YSI
  • Cóitseáil CLG
  • Ceadúnas Eorpach Tiomána Ríomhairí
  • Garchabhair
  • Feasacht Turasóireachta
  • An Gaisce