Béarla mar Theanga Bhreise

Page Content Category: 

 

Acmhainní Úsáideacha le haghaidh Tacaíocht Foghlama agus Béarla mar Theanga Bhreise  
Labhairt agus Éisteacht:

Léitheoireacht:

 Teimpléad do mhapáil faoi dhíon

 Bímis ag rapáil!

 Twinkle, twinkle, little star (tionlacan clog láimhe)

Speaking and listening – the EAL context: Alt ón irisleabhar InTouch

PDF Straitéisí léamhthuisceana don fhicsean

PDF Straitéisí léamhthuisceana don neamhfhicsean

PDF Sraith léitheoireachta ardspéise

PDF Cur Chuige Cothrom maidir le Forbairt na Litearthachta

PDF Reading more deeply into EAL! Alt ón irisleabhar InTouch

Scríbhneoireacht Pleanáil

Seánraí Scríbhneoireachta

Seacht gcéim le seánra scríbhneoireachta a mhúineadh

EAL: Putting it in writing! Alt ón irisleabhar InTouch

Béarla mar Theanga Bhreise: Athbhreithniú

 teimpléad do phleanáil fhadtéarmach

 próifíl dalta

Pleanáil shamplach ghearrthéarmach

Teimpléad do phleanáil gearrthéarmach

ceisteanna prasa i dtaobh beartas

Teanga Spriocanna

Measúnú Tacaíocht Foghlama agus Teagasc Foirne

Leideanna maidir leis an bPaca Measúnachta Bunscoile a úsáid

Fuinneog bhreathnóireachta tuismitheora

Gnásanna chun anailís ar mhíleideanna a thaifeadadh

An Paca Measúnachta Bunscoile

Treoirlínte do theagasc foirne

Athbhreithniú ar theagasc foirne

Acmhainní Úsáideacha Eile Naisc Úsáideacha Eile

 Smaointe praiticiúla chun cuimsiú a éascú sa seomra ranga príomhshrutha

Suíomhanna Idirlín molta i gcomhair EAL

Acmhainní molta do Bhéarla mar Theanga Bhreise

Leabharliosta molta do Bhéarla mar Theanga Bhreise

Gníomhaireachtaí úsáideacha do Bhéarla mar Theanga Bhreise

www.ncca.ie