Réigiún 1

Page Content Category: 

Seo a leanas na hIonaid Oideachais áitiúla i gcomhair Réigiún 1:

Ionad Oideachais Dhroim Conrach

Ionad Oideachais na hUaimhe

Ionad Oideachais Mhuineacháin

Tá Ionad Oideachais  Dhroim Conrach mar cheanncheathrú riaracháin an SFGM i Réigiún 1 


Is  í Mary Manley an   Comhordaitheoir Réigiúnach agus is iad Jackie Daly agus Rosemary Cadwell na Riarthóirí  (01 8576427). R-phost:inforegion1@pdst.ie