Nasc-Mhúinteoir Litearthachta

Dearadh na háiseanna thíos chun tacú leo siúd a d’fhreastail ar na seimineáir do Nascmhúinteoirí.   

Cuireadh an lámhleabhar seo le chéile chun tacú le múinteoirí aidhmeanna an churaclaim ó thaobh labhairt na Gaeilge de a chur i bhfeidhm. Tá múnla molta ann do theagasc éifeachtach teanga i dteannta gníomhaíochtaí a chuideoidh le cur chun cinn na teanga labhartha sa rang. Táthar ag súil  go n-éascóidh na háiseanna seo forbairt na Gaeilge i ngach réimse curaclaim.

 

 

 

 

Cluichí sa Chlós_Leagan Deiridh ón SFGM ar Vimeo.