Leathanach Baile Uimhearthachta

 

Ceardlann do Mhúinteoirí na Naíonán

Matamaitic bunaithe ar Spraoi 

 Ceardlann Nasctha, Samhain 2018

 

 

 

 


 

Comhlánaíonn na leathanaigh Matamaitice agus Uimhearthachta seo Curaclam na Matamaitice Bunscoile, agus is é an cuspóir atá leo cumas san uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal na scoile. Is é cur chun cinn  agus forbairt an Uimhris an príomhfhócas. Pléitear sna leathanaigh seo raon leathan cleachtas treorach is féidir a chur i bhfeidhm maidir le gach snáithe agus snáithaonad i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile. Is féidir rochtain a fháil ar acmhainní Féinmheastóireachta Scoile d’Uimhearthacht faoin táb Matamaitice ar dheis.

 

Is féidir lámhleabhair uimhearthachta SFGM a íoslódáil trí chliceáil ar theideal an lámhleabhair.