2. Achar

Nuair a bhíonn siad ag obair ar an snáithaonad a bhaineann le hachar, ba chóir go gcuirfí ar chumas leanaí achar crutha a mheas, a chur i gcomparáid agus a thomhas. Tugtar an snáithaonad a bhaineann le hachar isteach go hoifigiúil i rang 2 trí aonaid neamhchaighdeánacha a úsáid.

Acmhainn é Achar 5 arna forbairt ag Foireann Uimhearthachta Bunscoile an SFGM agus ag an Dr Seán Ó Dúláinne as Institiúid Oideachais Marino a dhíríonn ar an snáithaonad, Achar, i gcomhair ranganna sinsearacha. Tá sé deartha mar ‘aonad ionaid’ ar théacsleabhair thraidisiúnta agus cuireann sé cur chuige atá bunaithe ar réiteach fadhbanna agus ar bhonn fiosrú ar fáil do theagasc an tsnáithaonaid. Is féidir leat réasúnaíocht Sheáin Uí Dhúláinne a bhí taobh thiar den aonad ionaid a léamh tríd an nasc seo a leanúint chuig a bhlag pearsanta.

Aonad ionaid:

 Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe:

Leagan Gaeilge: