Cuir Chuige Chomhordaithe

B’fhéidir go mbeidh na heiseamláirí a leanas úsáideach do scoileanna le linn cur chuige coitianta a ghlacadh i leith réimsí éagsúla uimhearthachta. Moltar go gcomhaontóidh roinn na matamaitice leis an gcur chuige coitianta a chéaduair sula gcuirfear i bhfeidhm é sa scoil uile. Beartaítear na cineálacha cuir chuige seo a úsáid sa churaclam ar fad d’fhonn comhsheasmhacht i dteagasc agus i bhfoghlaim na huimhearthachta san uile ábhar a fheabhsú. Féadtar na cineálacha cuir chuige coitianta a sholáthraítear a phriontáil mar chairteacha A3 le timpeallacht a chruthú atá saibhir ó thaobh na huimhearthachta de.

 

Suimiú Codán

 

Anailís Ghrafach

 

Céatadáin

 

Deachúlacha

 

Cóimheas

 

Staitisticí

 

Cur Chuige sa Scoil Uile maidir le Réiteach Fadhbanna

 

Tionscnamh Ceistiúcháin na Scoile Uile

 

Tascanna Sínidh