Réiteach Fadhbanna

 

Tugann taighde le fios go bhfoghlaimíonn daltaí matamaitic mar thoradh ar fhadhbanna a réiteach. Eascraíonn smaointe matamaiticiúla as taithí ar réiteach fadhbanna seachas as gnéithe nach mór a theagasc roimh réiteach fadhbanna. (Hiebert et al., 1996, 1997) Lena chois sin, tá an próiseas a bhaineann le réiteach fadhbanna fite fuaite go hiomlán leis an bhfoghlaim; foghlaimíonn páistí matamaitic trí mhatamaitic a dhéanamh agus trí mhatamaitic a dhéanamh foghlaimíonn siad matamaitic. (Cai, 2010) Seo a leanas roinnt fadhbanna agus réiteach ó shuíomh Idirlín nrich. D’fhéadfaí iad seo a úsáid i ranganna éagsúla nó d’fhéadfaí iad a úsáid i gcomhair ábhar fhadhb na seachtaine.

 

Fadhbanna Meastacháin

 

Réitigh Mheastacháin

 

Fadhbanna maidir le hIonadluach, Slánuimhreacha, Cur in Ord agus Slánú

 

Réitigh maidir le hIonadluach, Slánuimhreacha, Cur in Ord agus Slánú

 

Fadhbanna maidir le Fachtóirí, Iolraithe agus Uimhreacha Príomha

 

Réitigh maidir le Fachtóirí, Iolraithe agus Uimhreacha Príomha

 


 

Cuidíonn eochairscileanna le foghlaimeoirí an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt a theastaíonn chun an iomad dúshlán i ndomhan na linne seo a shárú. Tugann siad tacaíocht do dhaltaí freisin maidir leis an dóigh a bhfoghlaimítear a fhoghlaim agus a bheith freagrach as a gcuid foghlama féin. Seo a leanas naisc le trí eochairscil i gcreatlach nua na Sraithe Sóisearaí. 

 

Eolas agus Smaointeoireacht a Bhainistiú

 

Mé Féin a Bhainistiú

 

Obair le Daoine Eile