Léitheoireacht

 

 

 

Leabhráin PDST

An Leabhar Mór

Treorú na Tuisceana

Eispéiris Foghlama chun tacú le cur cinn na Gaeilge sa Bhaile

 

Réidh don Chianfhoghlaim 

Cur Chuige Léitheoireachta

Ag Freagairt do Théacsanna ar Líne

 

 

Reading Material

Eleathanach

Taisce Tuisceana

Leabhair do Pháistí Scéalta do Pháistí Eureka Leigh Leat

 

 

Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí 

Fónaic

Léitheoireacht Faoi Threoir

Taifead Reatha Léitheoireachta

 

 

 

 

Padlets
CLIL/FCÁT

 

Cianfhoghlaim

Seachtain na Gaeilge 

Padlets- Scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
Teanga Chaidrimh na Scoile

Aiseanna do Scoileanna Gaeltachta