Mata Meabhrach

 

 

 

Is é is aidhm do na ceardlanna seo agus do na hacmhainní a ghabhann leo tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí nuair atá straitéisí matamaitice meabhrach á bhforbairt ina seomra ranga. Déantar iniúchadh sna Lámhleabhair Mata Meabhrach ar phríomhairíonna an uimhris agus ar chaidrimh uimhris. Leagtar amach sa Lámhleabhar cineálacha praiticiúla cuir chuige chun tuiscint a fhorbairt ar na nithe sin freisin. Déantar iniúchadh ann ar eolas cúlra do mhúinteoirí agus ar fhíricí bunúsacha a bhaineann le matamaitic meabhrach.  Leagtar amach ann freisin raon gníomhaíochtaí nithiúla praiticiúla a thacóidh le daltaí forbairt a dhéanamh ar a straitéisí matamaitice ó mheabhair le haghaidh suimiú agus dealú.   Ar deireadh, cuimsítear ann freisin rogha gníomhaíochtaí spéisiúla taitneamhacha a dhaingneoidh an fhoghlaim agus a thabharfaidh deiseanna do na daltaí máistreacht a fháil ar fhíricí suimithe agus  dealaithe.

 

 

Lámhleabhar Mata Meabhrach

Suimiú agus Dealú

Lámhleabhar Mata Meabhrach

Méadú agus Roinnt

Sleamhnáin

Sleamhnáin

Leabhrán Rannpháirtí

Leabhrán Rannpháirtí

Samplaí Breise de Fhadhbanna i Suimiú agus Dealú