GNÓ NA SRAITHE SINSEARAÍ

Fáilte! 


Acmhainní Gnó

 

Nasc Acmhainne 

 


 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

 

Ceardlanna Gnó Márta 2019

Fiosrófar sa chúrsa 

 

 • modheolaíochtaí gnó chun teagasc agus foghlaim a bhreisiú
 • pleananna hipearnasctha a fhorbairt
 • glacadh leis an Teicneolaíocht Dhigiteach sa seomra ranga gnó
 • nuashonruithe leis an Reachtaíocht

 

Clárú:

Chun d’áit a chur in áirithe téigh chuig áirithint Imeachta SFGM  http://pdst.ie/onlinebooking

Mar gheall go bhfuil teorainn le háiteanna, cuir d’áit in áirithe go luath ionas nach mbeidh díomá ort

Tabhair do gach múinteoir Gnó i do scoil

 

 


Clárú le haghaidh Nuashonruithe – Múinteoirí Gnó   

 

Cláraigh do chuid sonraí le Gnó SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an fhoirm seo


 

Quiz faoi Airgead Eorpach 2019 do dhaltaí gnó 13-15 bliana d’aois

Tá an clárú oscailte anois le haghaidh craobhacha na hÉireann do Quiz faoi Airgead Eorpach 2019, quiz oideachais airgeadais do dhaltaí gnó 13-15 bliana d’aois. Beidh craobhacha náisiúnta Éireann don quiz ar siúl ag 12 meán lae, Dé Máirt, 12 Márta 2019 nuair a imreoidh seomraí ranga ar fud na hÉireann in aghaidh a chéile sa Kahoot! beo ar líne. Buafaidh an bheirt daltaí buacacha agus a múinteoir turas dhá oíche chuig an mBruiséil áit a reáchtálfar craobhacha na hEorpa. In 2018, bhain Foireann na hÉireann, beirt daltaí as contae na Mí, an dara háit amach in aghaidh 25 tír eile.

 

Craobhacha Náisiúnta

 • Reáchtálfar craobhacha náisiúnta in 25 tír agus Éire san áireamh. Reáchtálfar craobhacha na hÉireann ag 12 meán lae ar an 12 Márta 2019 agus is féidir le múinteoirí/daltaí imirt óna seomra ranga.
 • Imrítear in dhá fhoireann de bheirt, agus caithfidh daltaí 15 cheist a bhaineann le hoideachas airgeadais a fhreagairt agus tugtar ceithre fhreagra féideartha dóibh le roghnú astu.
 • Ritear an quiz ar líne trí ardán foghlama Kahoot! a chiallaíonn gur féidir leis na daltaí ar fad ar fud na tíre imirt in aghaidh a chéile go díreach i bhfíor-am ina seomra ranga féin.
 • Bíonn an bua ag an bhfoireann a fhreagraíonn an líon is mó ceisteanna ceart san am is tapúla.
 • Buann an bheirt daltaí agus a múinteoir turas dhá oíche chuig craobhacha na hEorpa den quiz sa Bhruiséil ar an 7 Bealtaine mar aon le duais dóibh féin.
 • Beidh searmanas bronnadh duaiseanna ar siúl in Aibreán i mBaile Átha Cliath do na daltaí a thagann sa chéad, dara agus tríú háit i gcraobhacha na hÉireann.

 

Craobhacha na hEorpa

 • Reáchtálfar craobhacha Eorpacha den quiz Dé Máirt an 7 Bealtaine sa Bhruiséil.
 • Imreoidh an bheirt daltaí buacacha as Éirinn in aghaidh daltaí ó gach cearn den Eoraip i gcraobh bheo ag freagairt 30 ceist ar an iomlán ar ríomhaire glúine. Cosúil leis na craobhacha náisiúnta, beidh an bua ag na daltaí a fhreagraíonn an líon is mó ceisteanna ceart san am is tapúla. In 2018, bhain beirt daltaí as contae na Mí an dara háit amach in aghaidh 25 tír eile!
 • Buafaidh an fhoireann bhuacach duais airgid €3,000 gur féidir lena scoil a chaitheamh ar thionscadal litearthachta airgeadais.

 

Conas is féidir liom cur isteach air?

Le cur isteach air, cláraigh do rang trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] le:

 • d’ainm agus uimhir theagmhála
 • ainm agus seoladh na scoile
 • an líon ‘foirne’ gur mian leat a chlárú – tá beirt daltaí ar fhoireann.
 • Ansin, seolfaimid treoir an mhúinteora don quiz agus na sonaí eile a theastóidh uait chugat

 

I gcomhair tuilleadh faisnéise, quizeanna cleachtaidh agus físeán ó chraobh na hEorpa na bliana seo caite, logáil isteach ar shuíomh gréasáin BusinessEducation.ie anseo:https://businesseducation.ie/european-money-week-2019/#emq

 

 


 

Nua – Nuashonraithe Reachtaíochta

Féach an fhaisnéis maidir leis an gciorclán ar an nasc thíos maidir leis an reachtaíocht ar an siollabas.

Ciorclán 0033/2018

Féach an fhaisnéis maidir leis na treoirlínte nuashonraithe thíos ón CNCM maidir leis an reachtaíocht ar an siollabas

Treoirlínte nuashonraithe

 

Scarbhileog Anailíse Ábhair

 

Cliceáil anseo chun cóip den bhileog anailíse 2018 ar ábhar a íoslódáil le haghaidh Gnó.

 

Ceardlanna Gnó Márta 2018

PowerPoint ón gceardlann gnó

Acmhainní ceardlainne Gnó 1

Ceardlann acmhainní gnó 2

 

 

 

Nua – Cluiche Gnó

 

Céard dó a sheasann na ceannlitreacha

 

Conas do chluiche féin a dhéanamh

 


 

 

An Coimisiún Eorpach

 

Tá liosta de na hábhair atá ar láimh againn d’iar-bhunscoileanna ar fáil anseo.

Tá na hacmhainní uile saor in aisce.

I gcomhair tuilleadh faisnéise tabhair cuairt ar Chúinne na Múinteoirí ar shuíomh gréasáin Europa: https://europa.eu/teachers-corner/home_ga

Chun acmhainní a ordú, déan teagmháil linn:
R-phost [email protected]

 

Tá comórtas físeáin ar líne á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach chun tallann óg a mhealladh chuig earnáil na tógála. Seol isteach físeán gearr ina léirítear do thionscadal, d’fhís, nó do smaoineamh nuálach d’earnáil na tógála agus glac do dheis chun guthán cliste a bhuachan agus aitheantas a fháil ar leibhéal Eorpach.

Chun sonraí a fháil, cliceáil anseo.


 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Gnó: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Gnó in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Nua – Suíomh gréasáin Gnó

 

Acmhainn nua ar líne do mhúinteoirí agus do scoláirí Gnó agus Eacnamaíochta na hArdteistiméireachta, a d’fhorbair Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) agus Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) le chéile. Tá an suíomh ar fáil ag  www.businesseducation.ie .

 

Teagmhálaí in SFGM

 

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Ghnó agus tá sí lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. Is féidir  teagmháil  a dhéanamh léi  ar an nguthán ag 046 9078382 Is é an seoladh ríomhphoist do Ghnó [email protected]