An tSraith Shinsearach – Cuntasaíocht

Fáilte! 

 

 

Acmhainn Chuntasaíochta 

Nasc Acmhainne

 


Clárú le haghaidh Nuashonruithe – Múinteoirí Cuntasaíochta  

 

Cláraigh do chuid sonraí le Cuntasaíocht SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an  Fhoirm seo

 


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

 

Láithreoireachtaí Cuntasaíocht Bheo 2018

Cliceáil anseo chun na láithreoireachtaí ón imeacht seo a aimsiú

 

 

 


 

Scarbhileog Anailíse Ábhair Cuntasaíochta

 

 

Cliceáil anseo chun an Scarbhileog Anailíse Ábhair ar an gCuntasaíocht do 2018 a aimsiú

 

Coigeartuithe Cheist 1

 


 

Cliceáil anseo  chun cóip den scarbhileog seo a íoslódáil

 

Cuntais in Excel

 

Táimid ag obair ar Chuntais in Excel.  Seo a leanas roinnt samplaí.

 

Treoir chun acmhainní Excel a úsáid
Cuntais Chuideachtaí (Ceist 1)
Taifid neamhiomlána (Cineál A – Cuntais rialúcháin)
Taifid neamhiomlána (Cineál B – Glanluach)
Ráitis faoi shreabhadh airgid
Cuntais Chlub
Cuntais Feirme
Cuntais Fhoilsithe
Gnólachtaí Seirbhíse
Ráitis Tháblacha

 

 

 

Cluichí Cuntasaíochta

 

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar roinnt cluichí do chuntasaíocht na sraithe sinsearaí

 

Conas do chluichí féin a chruthú
An Cuntas Brabúis agus Caillteanais Trádála
An Clár Comhardaithe

 


 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. 

Más múinteoir nua Cuntasaíochta thú, déan teagmháil le  [email protected]  i gcomhair tuilleadh tacaíochta.

 

Teagmhálaí in SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir don Chuntasaíocht agus tá sí  lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.  Is féidir  teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag 046 907 8382. Is é an seoladh ríomhphoist don Chuntasaíocht  [email protected] 

 

Tacaíocht Eile – TPN

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin.  Téigh chuig  www.bstai.ie   i gcomhair tuilleadh faisnéise.