Acmhainní

Acmhainní/Uirlisí Féinmheastóireachta Scoile:

Tugann an leathanach seo a leanas bailiúchán d’uirlisí agus acmhainní Féinmheastóireachta Scoile chun cabhrú leis an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile

Seimineár Gréasáin
Seimineár Gréasáin 1 Cliceáil Anseo
Seimineár Gréasáin 2 Cliceáil Anseo
Seimineár Gréasáin 3 Cliceáil Anseo
Seimineár Gréasáin 4 Cliceáil Anseo

Acmhainní Seimineáir 2018

 

Cáipéisí Seimineáir i bhFormáid Word

Anailís LDDB Ceacht Físithe
Plean Trí Bliana (Treochlár) Tuarascáil agus Plean Feabhsúcháin FMS
Measúnú Scríbhneoireachta Pras Rúibric Scéalaíochta
 

Naisc Úsáideacha (2018)

Ceistneoir féinmhachnaimh RSO (Aguisín 7)  
Uirlis Measúnaithe um Inniúlacht Fhisiciúil sa Chorpoideachas
FMS agus Corpoideachas
Plean Scoile – Forbhreathnú (Samhain 2018)
 

Cártaí Sracfhéachana na gCuspóirí Curaclaim

 

    

   

Acmhainní Breise (2014)

Cur Síos: baineann na hacmhainní seo a leanas le timthriallacha roimhe sin den FMS agus d’fhéadfadh sé gur gá iad a athlíniú le nuashonruithe curaclaim etc.

Uirlisí Bailithe Sonraí

Rang Teagaisc maidir le Google Forms

OSPS a Fheabhsú tríd an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile

Uirlis Excel le Trialacha Caighdeánaithe a Anailísiú

Google Forms

Is féidir leis a bheith anásta doiligh fianaise a bhailiú ó cheistneoirí agus ó shuirbhéanna nuair a bhíonn na ceistneoirí agus na suirbhéanna sin comhlánaithe ar pháipéar. Tugann Google Forms deis do scoileanna na suirbhéanna seo a fhorbairt ar líne agus iad a sheoladh trí ríomhphost chuig múinteoirí, chuig tuismitheoirí agus chuig leanaí. Is féidir suirbhéanna Google a leabú isteach i suíomh idirlín na scoile freisin (rud a fhágann gur féidir le scoileanna an suirbhé a chur ar a suíomh idirlín nó nasc chuig an suirbhé a phostáil ar a suíomh idirlín). Nuair a bheidh an suirbhé comhlánaithe ar líne ag na rannpháirtithe uile, cuirfear na torthaí le chéile go huathoibríoch agus taispeánfar iad mar ghraf (ag brath ar an bhfaisnéis).  Léirítear san fhíseán thíos conas Google Forms a úsáid, céim ar chéim. 

(Tabhair faoi deara: Chun Google Forms a úsáid, beidh ort clárú le haghaidh chuntas Google)

Rang Teagaisc (Treoir Físeáin) maidir le Google Forms

Lámhleabhar maidir le Google Forms

 

OSPS a Fheabhsú tríd an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile

 

 

Uirlis Excel le Trialacha Caighdeánaithe a Anailísiú

Tugann na scarbhileoga Excel seo deis do scoil an dul chun cinn atá déanta ag rang nó ag dalta ar leith a leanúint thar a saol scoile. Breactar a scóir chaighdeánaithe in aghaidh na norm náisiúnta i bhfoirm ghraif, ionas gur féidir le scoil léargas a fháil ar fheidhmíocht na scoile (nó an linbh aonair) i Matamaitic agus i mBéarla i gcomparáid le scoileanna agus le leanaí eile. Tá dhá leagan ar fáil de gach ceann de na foirmeacha ranga: ceann amháin atá bunaithe ar scóir chaighdeánaithe agus ceann eile atá bunaithe ar STEN.  Tá treoracha maidir le húsáid na bhfoirmeacha seo le fáil ar an gcéad bhileog i ngach scarbhileog.

Tugann leagan eile den chomhad seo deis do scoil feidhmíocht leanaí aonair a rianú thar a gcuid ama ar scoil agus an fheidhmíocht sin a chur i gcomparáid lena scór ó thriail chumais, ar nós NRIT.  Tá na scarbhileoga seo ar fáil le híoslódáil ag bun an leathanaigh

Cliceáil na naisc thíos leis na hacmhainní seo a íoslódáil: