An Idirbhliain – Sonraí Teagmhála

 
Sonraí Teagmhála

 

 

Esther Herlihy

Riarthóir

Seoladh: Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Contae na Mí 

Ríomhphost[email protected]

 

 

Obair Sheirbhís Tacaíochta na hIdirbhliana 

 

Oibríonn Seirbhís Tacaíochta na hIdirbhliana chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna i bpleanáil, i ndearadh agus i seachadadh Chlár na hIdirbhliana go náisiúnta. Féadfaidh scoileanna teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Tacaíochta agus a leanas a iarraidh:

 • oibriú le Príomhoide agus/nó foireann pleanála
 • oibriú le Comhordaitheoir Idirbhliana agus/nó croífhoireann
 • oibriú le múinteoir amháin nó le grúpa múinteoirí

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe

http://pdst.ie/schoolsupport

 

Iarrtar tacaíocht scoilbhunaithe sna réimsí seo a leanas de ghnáth:

 • tabhairt isteach chlár na hIdirbhliana sa scoil a phleanáil
 • an cháipéis i leith chlár na hIdirbhliana a scríobh
 • cláir ionduchtúcháin do scoláirí na hIdirbhliana a phleanáil
 • modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama san Idirbhliain
 • modhanna measúnachta san Idirbhliain
 • clár na hIdirbhliana sa scoil a mheasúnú
 • acmhainní le haghaidh cúrsaí san Idirbhliain
 • tacaíocht a thabhairt do Phríomhoide, do Chomhordaitheoir nó do mhúinteoir nua san Idirbhliain 

 

Oibriú le gníomhaireachtaí/eagraíochtaí oideachais

 

Baineann cuid d’obair na seirbhíse tacaíochta le hidirchaidreamh leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, le Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna, le Ceardchumainn Mhúinteoirí, agus le comhlachtaí Náisiúnta Bainistíochta agus Tuismitheora.

 

Oibriú le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí neamhoideachais

 

Feidhmíonn an tseirbhís chomh maith mar chomhairleoir oideachais d’eagraíochtaí agus do ghníomhaíochtaí ar mian leo ábhair chúrsa a chur ar fáil don Idirbhliain.