Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí

Fáilte! 


 

NUACHT

 

Ceardlanna Earrach 2019

 

Cliceáil anseo chun d’áit a chur in áirithe do cheardlanna an Earraigh 2019.

 

Tabharfar deis do mhúinteoirí sa seimineár seo

  • Chun an tsonraíocht nua don Eolaíocht Talmhaíochta a fhiosrú le béim ar leith ar

Cur chuige bunaithe ar fhiosrú.

  • Comhoibriú chun dul i ngleic le forfheidhmiú na sonraíochta nua.

 

Cuirfear ionadaí ar fáil

 

 

 

Clárú Bhunachar Sonraí le haghaidh múinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta

 

 

 

 
 

 

Tacaíocht Scoile 

 

Cliceáil ar an mbileoigín le clárú.

 

 

SciFest

Tá sé mar aidhm le clár SciFest dúil san eolaíocht, sa teicneolaíocht agus sa mhatamaitic a chothú trí fhoghlaim ghníomhach agus chomhoibríoch atá bunaithe ar cheistiúchán. Cliceáil  anseo  chun dul chuig suíomh gréasáin SciFest.

 

SciFest Ezine, Imleabhar 9, Uimh 2, Samhain 2017

 

Cliceáil ar an ngrianghraf thíos chun rochtain a fháil ar an Ezine

 


 

Ceardlanna Eolaíocht Talmhaíochta – Fómhair 2017

 

Cliceáil ar an mbileog eolais thíos le clárú  

 

 

 

 

Oideachas Eolaíochta bunaithe ar Fhiosrú

 

Oideachas Eolaíochta bunaithe ar Fhiosrú óSFGM ar Vimeo.

 

 
I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Eolaíocht Talmhaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

 

Is é aidhm IASTA freastal ar mhúinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta in Éirinn trí acmhainní a chur ar fáil do mhúinteoirí, trí imeachtaí a eagrú agus trí nuacht chothrom le dáta a bhaineann le feirmeoireacht na hÉireann a chur ar fáil do mhúinteoirí. Tabhair cuairt ar an suíomh Idirlín anseo

 

Teagmhálaithe SFGM

 

Is iad Bríd Finn agus Tony O’Shea na riarthóirí le haghaidh Eolaíocht Talmhaíochta. Tá siad lonnaithe in Ionad Oideachais Luimnigh, Teach Marshall, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach. Is féidir teagmháil  a dhéanamh leo ar an nguthán ag 061 585064. Is é an seoladh ríomhphoist d’Eolaíocht Talmhaíochta [email protected]