An tSraith Shinsearach – Eacnamaíocht Bhaile

Fáilte! 

 

Acmhainní don Eacnamaíocht Bhaile

 

Nasc chuig acmhainní san Eacnamaíocht Bhaile 

 


Clárú le haghaidh Nuashonruithe – Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile   

 

Cláraigh do chuid sonraí le hEacnamaíocht Bhaile SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit, comhlánaigh an fhoirm seo

 


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)
 
 

Eacnamaíocht Bhaile 

 

 

Ionad

Dáta

Am

Ionad Oideachais Dhún na nGall

19/09/18

7.00 p.m.— 9.00 p.m.

Ionad Oideachais na Gaillimhe

1/10/18

7.00 p.m.— 9.00 p.m.

Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

8/10/18

7.00 p.m.— 9.00 p.m.

Ionad Oideachais Phort Láirge

22/10/18

7.00 p.m.— 9.00 p.m.

 

Clárú:

Chun d’áit a chur in áirithe ag an gceardlann dhá lá seo téigh chuig http://pdst.ie/onlinebooking

 

 

Anailís Ábhair

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an scarbhileog anailíse ar ábhar le haghaidh 2017 

 

Anailís Chéadfach

 

 

Cliceáil anseo chun cóip pdf den leabhrán um anailís chéadfach a íoslódáil

Cliceáil anseo chun cóip word den leabhrán um anailís chéadfach a íoslódáil

 

Físeán faoin Anailís Chéadfach

  

 

 

Acmhainní SEC

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar shean-scrúdpháipéir, scéimeanna marcála agus tuarascálacha an phríomh-scrúdaitheora.

 

 

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora, 2011

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar chóip in-íoslódáilte den tuarascáil seo

 

Acmhainní Nua

 

Comparáid idir scrúdú Ardteistiméireacht na hEacnamaíochta Baile anois agus ochtó bliain ó shin
 
 
Faigh rochtain ar raon acmhainní a bhaineann leis an dóigh a dtéann siúcra i bhfeidhm ar inchinn an duine.  Féach ar an rannán  ‘Nuacht’  le haghaidh tuilleadh eolais.
 

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Eacnamaíocht Bhaile: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta 

 

Cuireann Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile  (ATHE) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Eacnamaíocht Bhaile in Éirinn.  Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile.  Téigh chuig www.athe-ireland.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí

Seoladh ríomhphoist:   [email protected]