An tSraith Shinsearach – Stair

Fáilte! 


Sceideal um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Fómhar 2018 

 

 

 

Lá Athnuachana Staire 

 

 

Ceardlanna Staire don Ardteistiméireacht

 

 

Ceardlanna Staire don Ardteistiméireacht

 

 

 

 

 

 

I gcomhair tuilleadh sonraí faoin gclárú dár gcúrsaí ar líne, feic an cháipéis thíos.

 

 

 

Acmhainní ó Hist.ie  

www.hist.ie  cuimsithe  i Scoilnet.ie anois.  Is féidir an t-ábhar acmhainne ó cheardlanna/thacaíocht inseirbhíse roimhe seo a íoslódáil ó  http://pdst.ie/sc/history .


Clárú do Mhúinteoirí Staire 

Cláraigh do chuid sonraí   le Stair SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.  Cliceáil anseo  le clárú.


I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Staire: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne  http://pdst.ie/schoolsupport .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI)  cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Staire in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le HTAI. Téigh chuig  http://www.htai.ie/ i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaí in SFGM

Is í Karen O’Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in Ionad Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir.   

Seoladh ríomhphoist: [email protected]