Frithbhulaíocht

Féach na hacmhainní thíos le haghaidh acmhainní tacaíochta ar Straitéisí um Ardú Feasachta, Straitéisí Coisctheacha agus Idirghabhála.

 

The document above can also be downloaded at this link

 

In this section you can also access the resources used as part of our Anti-Bullying Information sessions

 

 
Seimineár Gréasáin ar an bhFrithbhulaíocht

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar láithreoireacht idirghníomhach ar Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile. 

Tabhair faoi deara nach mór na Gnásanna, Teimpléad Beartais SFGM, agus leabhrán eolais SFGM a íoslódáil sula bhféachann tú ar an láithreoireacht toisc go mbeidh tagairt á déanamh dóibh ann. 

 

Faoi iamh tá acmhainn tacaíochta ann do na seimineáir ar fhrithbhulaíocht agus straitéisí cosanta agus idirghabhálaithe  a chuirfear ar fáil go luath

Tá an cháipéis seo ar fáil le íoslódáil ag an nasc thuas

 

Sa Chuid seo, is féidir teacht ar na háiseanna a bhí in úsáid mar chuid den ionchur ar Ghnásanna Frithbhulaíochta

Brúigh anseo don chur i láthair idirghníomhach ar Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile . Bí cinnte go bhfuil  cóip de na Gnásanna, den teimpléad  den bheartas Frithbhulaíocht agus den Leabhrán Eolais agat sula mbreathnaíonn tú ar an gcur i láthair.

 

*Acmhainn Nua*

Gach duine le chéile (All Together Now)

Clár feasachta oideachasúil ar bhulaíocht homafóbach agus thrasfóbach i mbunscoileanna. 

Leis an Dr Bernie Collins, an Dr Seline Keating agus an tOll. Mark Morgan