Béarla na Sraithe Sinsearaí

Fáilte!

 

Tá ríméad orainn fáilte a chur romhat chuig rannóg Bhéarla na Sraithe Sinsearaí ár suímh gréasáin áit a bhfaighidh tú an nuacht is déanaí faoi imeachtaí agus acmhainní chun tacú leat san obair a dhéanann tú ó lá go lá le do chuid scoláirí. Tá súil againn go mbeidh sé áisiúil agat agus go dtabharfaidh sé faisnéis duit. 

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an Leathanach Litearthachta T1

 

Fómhar 2016 – Ceardlann Tráthnóna, Béarla na hArdteistiméireachta: Fiosrú, Tuiscint agus Machnamh 

 

Ba mhaith le SFGM cuireadh a thabhairt do Mhúinteoirí Béarla freastal ar ár gceardlann tráthnóna dhá uair go leath dar teideal Béarla na hArdteistiméireachta: Fiosrú, Tuiscint agus Machnamh’. Cuir d’áit in áirithe i d’ionad oideachais áitiúil trí do shonraí a chlárú sa rannóg Áirithintí Imeachtaí den suíomh gréasáin (táb ag barr do scáileáin).

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)
 

Cuirtear cúrsaí Fómhair agus Earraigh CPD ar fáil i mBéarla gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Féadfaidh d’fhoireann bainistíochta tacaíocht scoilbhunaithe le haghaidh Béarla a iarraidh ach iarratas a dhéanamh arleathanach baile Iarbhunscoile SFGM.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Bunaíodh Eagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Mhúinteoirí Béarla (INIOTE) i mí Dheireadh Fómhair 2008 agus tá 21 brainse ar fud na tíre aici.  Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hEagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Mhúinteoirí Béarla, téigh chuig www.inote.ie

 

Teagmhálaithe SFGM

 

A bhuíochas leis an bhfoireann de chomhairleoirí lánaimseartha, tugann SFGM tacaíocht do mhúinteoirí iar-bhunscoile Béarla. Seo a leanas liosta de chomhairleoirí do Bhéarla:

Christina Clarke      christinaclarke@pdst.ie 
Marie Clynes      marieclynes@pdst.ie 
Anne Grills      annegrills@pdst.ie