Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí – Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

Meastóireacht

Cliceáil anseo  chun cóip den bhileog anailíse 2017 ar ábhar a íoslódáil le haghaidh na hEacnamaíochta.

Uirlis úsáideach atá ann a chabhróidh leat anailís a dhéanamh ar thorthaí Gnó i do scoil, iad a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta agus treochtaí a léiriú.

Chun treoracha a fháil maidir leis an scarbhileog seo a úsáid,  cliceáil anseo.  

 


 

Scrúdcheisteanna agus Scéimeanna Marcála Roimhe Seo

Is féidir Acmhainní Choimisiún na Scrúduithe Stáit, lena n-áirítear scrúdpháipéir roimhe seo, scéimeanna marcála ardleibhéil agus gnáthleibhéil agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora a fháil ach cliceáil anseo

 

 


Quizeanna Scoilnet

Rogha eile ó na hacmhainní scrúduithe is ea rannán na quizeanna ar líne ar shuíomh Idirlín Scoilnet.  Is féidir na quizeanna d’Eacnamaíocht a fháil ach cliceáil anseo.

 


Plean Samplach Hipearnasctha i gcomhair Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta

 

 

 

Plean Samplach Hipearnasctha i gcomhair Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta – Lean an nasc seo chun é a íoslódáil i bhfoirm Word