An tSraith Shinsearach – Stair

 
 
 

 

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

 

 


Cuimsíonn an leathanach seo na hacmhainní ceardlainne seo a leanas ó cheardlanna a reáchtáil SFGM le blianta beaga anuas.  Féach ar an liosta thíos le haghaidh liosta na dteideal ceardlainne:

 

Seiceáil an leathanach Acmhainní Curaclaim le haghaidh tuilleadh acmhainní bunaithe ar thopaic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionchar an CEE ar iascaigh. Ceisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid in 2018 agus 2019 (Leagan Gaeilge)

 

An Chéad Chlár um Fhorleathnú Eacnamaíoch 1958-1963
Íoslódáil: Comhad Word

 

 

Seóthrialacha Stalin

 

Cliceáil anseo leis an gcáipéis teagaisc agus foghlama a ghabhann leis an tsraith ceardlann seo a íoslódáil

 

 

Ceisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid

 

Cliceáil anseo leis an acmhainn teagaisc agus foghlama a ghabhann leis an tsraith ceardlann ar Cheisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid a íoslódáil
 
Cliceáil anseo leis an leabhrán “Fianaise ó Bhéal i Scannán” a íoslódáil.
 
Cliceáil anseo le “Scileanna smaointeoireachta criticiúla na scoláirí a fhorbairt trí staidéar bunaithe ar dhoiciméid” a íoslódáil i bhfoirm leabhráin
 
Cliceáil anseo le “Scileanna smaointeoireachta criticiúla na scoláirí a fhorbairt trí staidéar bunaithe ar dhoiciméid” a íoslódáil i bhfoirm PowerPoint
 
Cliceáil anseo le “Cineálacha cur chuige i leith staidéar bunaithe ar dhoiciméid a theagasc” a íoslódáil i bhfoirm leabhráin

 

 

 

 

Cineálacha cur chuige i leith Stair a theagasc san Idirbhliain

 

Tá an cháipéis teagaisc agus foghlama a ghabhann leis an tsraith ceardlann seo ar fáil anseo.

 

 

 

Réamhrá maidir le topaic a theagasc i Stair na hArdteistiméireachta

 

Tá an leabhrán ar fáil anseo agus cuimsíonn sé leideanna cabhracha, moltaí agus cineálacha cur chuige atá molta i leith Stair na hArdteistiméireachta a theagasc trí chur chuige atá dírithe ar fhiosrú.

 

 

Cineálacha cur chuige i leith na ndaoine ba mhó le rá a theagasc don Ardteistiméireacht

 

Cliceáil anseo le “Cineálacha cur chuige i leith na ndaoine ba mhó le rá a theagasc don Ardteistiméireacht” a íoslódáil i bhfoirm leabhráin
 
Cliceáil anseo leis “Na daoine ba mhó le rá a theagasc” a íoslódáil i bhfoirm leabhráin

 

 

AttachmentSize
PDF icon history case study_fishing.pdf8.62 MB