Ceimic na Sraithe Sinsearaí – Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

Is féidir  an Scarbhileog Anailíse Ábhair Cheimice do 2016 a íoslódáil ach an nasc seo a leanúint.  TABHAIR FAOI DEARA: Ba cheart an scarbhileog seo a anailísiú i gcomhar le Scrúdpháipéir, le Scéimeanna Marcála, le Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora agus le Treoirlínte Curaclaim  mar chuid de do phróiseas meastóireachta agus pleanála ábhair.

 


 

  Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit, lena n-áirítear scrúdpháipéir roimhe seo, scéimeanna marcála ardleibhéil agus gnáthleibhéil agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora.