Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí – Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

 


 

Siollabas agus Treoirlínte

Léargas Ginearálta ar an Ábhar

An staidéar ar an eolaíocht agus ar an teicneolaíocht atá mar bhonn do phrionsabail agus do chleachtais na talmhaíochta is ea eolaíocht talmhaíochta. Tá sé mar aidhm aici forbairt a dhéanamh ar eolas, ar scileanna agus ar thuairimí a bhaineann leis na himthosca a théann i bhfeidhm ar leas fadtéarmach na n-acmhainní talmhaíochta, agus cuireann sí béim ar úsáid bhainistithe na n-acmhainní sin.

Tá na Cáipéisí seo a leanas ar fáil lena n-íoslódáil chun cabhrú leat agus Eolaíocht Talmhaíochta á pleanáil agus á teagasc agat

Cáipéisí na Roinne Oideachais agus Scileanna

Cur Síos

 

 

Siollabas Eolaíocht Talmhaíochta don  Ardteistiméireacht

 

Íoslódáil Siollabas (Béarla)

Siollabas as Gaeilge

Íoslódáil Siollabas

Treoirlínte 2012 ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le  Measúnú Praiticiúil don Ardteistiméireacht, 2014

 

Íoslódáil Treoirlínte

 

Ábhair Thacaíochta SFGM

Eiseamláir Amlíne d’Eolaíocht Talmhaíochta Íoslódáil Cáipéis
Leabhrán Eolais Eolaíocht Talmhaíochta do Mhúinteoirí Nua Íoslódáil Leabhrán

Treoir don Chigireacht Ábhair

Íoslódáil Treoir

Treoir maidir le Cigireacht Theagmhasach

Íoslódáil Treoir
Pleanáil an Churaclaim – Aonad 9 den Tionscnamh um Pleanáil Forbartha Scoile Íoslódáil Aonad 9