Nascmhúinteoir Uimhearthachta

Fáilte                                                            Toradh íomhá do phóstaeir ar uimhearthacht sa churaclam ar fad


Tacaíonn an rannóg seo den suíomh gréasáin ar uimhearthacht leis na seimineáir ‘Feabhsú na hUimhearthachta trí Fhéinmheastóireacht Scoile’. Ba é cuspóir na seimineár sin an feabhas ar sholáthar uimhearthachta a fhiosrú agus a éascú sa churaclam ar fad agus sa scoil uile. Rinneadh iniúchadh sna seimineáir ar an ról a sholáthraíonn an próiseas féinmheastóireachta scoile, mar uirlis mhachnamhach, ó thaobh staid na scoileanna i dtéarmaí theagasc agus fhoghlaim  na huimhearthachta. Tugadh treoir ar an gcaoi is fearr teagasc agus foghlaim na huimhearthachta  a fheabhsú trí spriocanna ciallmhara a leagan síos, agus cúnamh acu ó ghníomhartha sainchuspóireacha  ag úsáid an phróisis Féinmheastóireachta Scoile sé-chéim mar threoir. 

D’fhonn níos mó tacaíochta a thabhairt do do scoil, tá tacaíocht in-scoile ar fáil don fhoireann uile, don fhoireann uimhearthachta agus don bhainistíocht ach í a iarraidh. Féach ar an nasc don leathanach iarratais anseo

 

 

Sonraí ar Nascbhraislí Uimhearthachta Iar-bhunscoile atá ag teacht aníos

Nascbhraislí Uimhearthachta Iar-bhunscoile 2017: