Fisic na Sraithe Sinsearaí – Acmhainní Ceardlainne SFGM

 
 

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 


 

Ceardlann an ISTA (Cumann Eol-Oidí na hÉireann) 2014

Is féidir  Láithreoireacht Fisice an ISTA a íoslódáil anseo

 

Ceardlann Earraigh 2014

 

Réitigh Thaispeána d’Fhoghlaim Bunaithe ar Fhiosrú - Fisic

 

 

Acmhainní Measúnaithe:

 

 

Leabharlann Dul Siar do Dhaltaí Nasc
Torthaí Foghlama Nasc
Ríomhanna de réir Topaice Nasc
Ceisteanna an Scrúdaithe Teoirice Nasc
Turgnaimh Éigeantacha Nasc

 

 

Múinteoirí: Má theastaíonn réitigh ar ríomhanna de réir topaice agus ar cheisteanna an scrúdaithe teoirice uaibh, seolaigí ríomhphost chuig  sciences@pdst.ie 

 

Ceisteanna Fermi:

 

Íoslódáil Ceisteanna Fermi  anseo: