AN tSRAITH SHINSEARACH – OIDEACHAS REILIGIÚNACH

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

Ábhair Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit

 

Scrúdpháipéir, scéimeanna marcála agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora arna bhfáil ó  www.examinations.ie

 

 

Ábhar Scrúdaithe Oideachas Reiligiúnach na hArdteistiméireachta    
Scrúdpháipéar 
Ardleibhéil
Scéim Mharcála 
Ardleibhéil
Scrúdpháipéar 
Gnáthleibhéil
Scéim Mharcála 
Gnáthleibhéil
Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora 
*
2013  2013 2013  2013 2013
2012 2012 2012 2012  
2011  2011   2011  2011   
2010 2010  2010  2010   
2009  2009   2009   2009   
2008 2008  2008   2008  2008
2007 2007  2007   2007   
2006 2006  2006   2006   
2005  2005   2005   2005   

 

* Ní fhoilsítear Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora do gach ábhar gach bliain.