An tSraith Shóisearach – Eacnamaíocht Bhaile

 
 

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

 


 

Acmhainní le haghaidh Ceardlann Difreálaithe Fómhar 2015

Cliceáil anseo le rochtain a fháil

 

Acmhainní le haghaidh Chúrsa Earraigh 2013

 

Tá PowerPoint ón oíche ar fáil ach cliceáil anseo.

 

Straitéisí Litearthachta

 

Teimpléid Bhiongó

 

Nathracha is Dréimirí

Is féidir Nathracha is Dréimirí a imirt agus úsáid á baint as ceann ar bith de na tacair cheisteanna a dhéanann tú. Ní gá ach na ceisteanna a phriontáil ar chárta nó, mura dtaitníonn gearradh cárta leat, déan iad a phriontáil ar lipéid agus a ghreamú de luaschártaí! Is féidir na cártaí ceisteanna céanna a úsáid le haghaidh  biongó agus Nathracha is Dréimirí araon. Péire ar leathphraghas. Nach luach maith é sin!

Beidh ort an bord nathracha is dréimirí a phriontáil ansin. Déan an teimpléad thíos a íoslódáil agus a lannú. Tá sé go breá i bhfoirm A4 ach beidh ort na licíní beaga a úsáid. Priontáil i bhfoirm A3 má tá fáil agat ar phrintéir A3.

Teimpléad do Nathracha is Dréimirí

 

Teimpléid iQuiz

 

 

Ciúb Ceisteanna

 

 

Samplaí Tagxedo

 

  Comhaid PDF Comhaid JPEG
Luach Cothaitheach na hUibhe Nasc Nasc
Toitíní Nasc Nasc
Luach Diaitéiteach na Cáise Nasc Nasc

 

Samplaí Wordle

 

  Comhaid PDF Comhaid JPEG
Wordle faoi Mhaireachtáil Fholláin Nasc Nasc
     
     

 

Póstaeir Shamplacha

 

Póstaer Samplach faoi Eochairfhocail Chothaithe Póstaer faoi Éisteacht  

 

 

Teicníc an Mhata Boird

 

 

 

Acmhainní Eile don Litearthacht

 

Cineál eagraí ghrafaigh atá úsáideach le húsáid le daltaí Ardteistiméireachta is ea C-Nótaí.  Comhcheanglaíonn C-Nótaí dhá mhodh aithnidiúla chumhachtacha:  Nótaí SQ3R agus Nótaí Cornell.  Tugtar  “C-Nótaí”  orthu toisc go scríobhann daltaí  Ceisteanna in imeall na láimhe clé. Nuair atá daltaí ag ullmhú do Quiz nó ag dul siar ar obair , feidhmíonn na Ceisteanna mar leideanna chun na nithe ba chóir a bheith ar eolas  acu a chur i gcuimhne dóibh.  Nuair atá na nótaí seo á n-úsáid acu mar áiseanna staidéir,  is féidir le daltaí imeall ar dheis an pháipéir a fhilleadh le go mbeidh sé comhthreomhar leis an líne poncanna.  Is féidir leo  ceisteanna a fheiceáil ansin sa C-cholún agus is féidir leo iad sin a úsáid mar uirlis féinmheasúnaithe.

 

 

Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht

Suíomh Idirlín Sonraí
Dolceta Suíomh Idirlín maidir le tomhaltóirí
puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
wordlearner  Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
pppst Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Scrúdú
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Scrúdú, Quiz
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Ciúb ceisteanna a chruthú trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom