FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)


 

 

 

Léitheoireacht

 

 

 


 

Moltar na leabhair, na monagraif, na páipéir agus na himeachtaí comhdhála seo a leanas chun an tuiscint atá ag baill den phobal scoile ar Fhéinmheastóireacht Scoile in Éirinn agus in áiteanna eile a fheabhsú  (rud a bhfuil réamhamharc air le fáil sa tábla thíos). 

 

Rud eile de, beidh rochtain saor in aisce ag gach múinteoir cláraithe ar phacáiste Foinse Oideachais EBSCO ar bhonn trialach idir mí Mheán Fómhair 2013 agus mí Mheán Fómhair 2014. Is é is EBSCO ann ná bailiúchán a chuimsíonn níos mó ná 1,700 irisleabhar, rogha ríomhleabhar agus acmhainní taighde eile i réimse an oideachais.  Is éard atá i gceist sa tionscadal seo ná freagairt de chuid na Comhairle Múinteoireachta d’éileamh ó mhúinteoirí ar rochtain níos éasca ar thaighde agus ar theagmháil chriticiúil le taighde. 

 

Chun rochtain a fháil ar an mbailiúchán: Cliceáil  anseo  le go n-atreoraítear thú chuig an leathanach do logáil Isteach na Múinteoirí Cláraithe.

 

leathanach.

 

LÉITHEOIREACHT RIACHTANACH
TEIDEAL AMHARC

 

 

 

 

An Roinn Oideachais agus Scileanna (2013) 

Tuarascáil an Phríomhchigire (2010-2012). Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair

An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (2013)

OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes

Tuarascáil Sintéise: What have we learned?

 

LÉITHEOIREACHT A MHOLTAR
TEIDEAL
Ainsworth, P., (2010) Developing a Self-evaluating School, Londain: Continuum.
Brown, M. (2013) Deconstructing Evaluation in Education: The Case of Ireland. Tionól Thuaisceart Éireann.
Cox, J. agus Cox, K. (2008) Your Opinion, Please!: How to Build the Best Questionnaires in the Field of Education. California: Thousand Oakes.
Graham, F. (2013) Better Assessment And Evaluation to Improve Teaching and Learning.
Kumart, R. (2014) Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners.
McNamara, G. O’Hara, J. agus Brown, M. (2013) Nijesh Solk Mwil Start Gyamyath (Save us from the time of trial) : From Austerity to Prosperity and Back Again.

McNamara, G. agus O’Hara, J. (2008) Trusting schools and teachers: developing educational professionalism through self-evaluation. Nua-Eabhrac: Peter Lang. 

Sahlberg, P. (2011) Finnish lessons. Teachers College Press.