FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL) – Acmhainní


 

 

 
 

Uirlisí Bailithe Sonraí

 

 


 

Tá réimse uirlisí Bailithe Sonraí a d’fhéadfaí a úsáid le cuidiú le forfheidhmiú an phróisis Féinmheasúnaithe i do Scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM.

 

TABHAIR FAOI DEARA: Braitheann na ceisteanna a chuirfidh tú mar chuid de do straitéis FMS ar an gcomhthéacs ina bhfeidhmíonn do scoil. Chuige seo, ba cheart go n-athrófaí agus go bhforbrófaí na huirlisí bailithe sonraí a úsáidtear, gan amhras, le feiliúint don chomhthéacs ina bhfeidhmíonn do scoil faoi láthair.

 

TABHAIR FAOI DEARA: Chun an leagan ar líne de na cáipéisí seo a úsáid ní mór duit cuntas Google Drive a bheith agat atá ar fáil saor in aisce trí google.com.

 

TABHAIR FAOI DEARA: Le foghlaim faoi Google Drive a úsáid chun suirbhéanna ar líne a chruthú, cliceáil ANSEO.  

 

 

UIRLISÍ LITEARTHACHTA
Uirlis Bailithe Sonraí Réamhamharc Cuir le Google Drive

 Ceistneoir Dalta maidir le Litearthacht

agus Rannpháirtíocht san Fhoghlaim

Réamhamharc Cóipeáil
 Suirbhé Foirne ar Chleachtas Múinteoirí Réamhamharc Cóipeáil

 

 

 

UIRLISÍ UIMHEARTHACHTA

Uirlis Bailithe Sonraí Réamhamharc Cuir le Google Drive
Sceideal Ghrúpa Fócais Roinn an Ábhair Réamhamharc Cóipeáil

 

 

 

EOCHAIRSCILEANNA EILE I DTEAGASC AGUS FOGHLAIM 

Uirlis Bailithe Sonraí Réamhamharc Cuir le Google Drive
Suirbhé ar Mhúinteoirí Idirbhliana maidir le Príomhscileanna ICT Réamhamharc Cóipeáil
Suirbhé ar Dhaltaí Idirbhliana maidir le Príomhscileanna ICT Réamhamharc Cóipeáil
Ceistneoir ar Chleachtas Múinteoirí ar Mheasúnú Réamhamharc Cóipeáil
Ceistneoir ar Chleachtais Múinteoirí Réamhamharc Cóipeáil