Sonraí teagmhála

 

 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Ceannoifig SFGM ag [email protected]

 


I gcomhair sonraí ar Chúrsaí SFGM, féach ar ár liosta iomlán de chúrsaí ar líne anseo nó déan teagmháil leis an ionad ábhartha thíos.

 

I gcomhair ceisteanna faoin gcóras Áirithinte ar líne, téigh chuig www.pdst.ie/onlinebookinginformation

 

Chun iarratas a dhéanamh ar Thacaíocht Scoile, cliceáil anseo.

 

Má bhaineann do cheist le hiarratas ar thacaíocht scoile a athrú déan teagmháil linn ag [email protected]

 

 

 

Réimse Ábhair

 

Ionad Riaracháin

Sonraí Teagmhála

Litearthacht agus Breith ar an Léitheoireacht don Bhunscoil agus don Iar-bhunscoil

Ionad Oideachais Laoise

057 86 72405

[email protected]

Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Ionad Oideachais Thrá Lí

066 7195004

[email protected]

Uimhearthacht don Bhunscoil 

Ionad Oideachais Dhroim Conrach

01 857 6427  / 29

[email protected]

Matamaitic don Iar-bhunscoil Ionad Oideachais Dhroim Conrach

01 857 6422

[email protected]

Breith ar an Matamaitic don Bhunscoil

Ionad Oideachais  an Chláir

(065) 684 5507

Sláinte agus Folláine don Bhunscoil

 

Ionad Oideachais Mhaigh Eo

094 9020708

[email protected]

Sláinte agus Folláine don Iar-bhunscoil

Oideachais Chontae Loch Garman

053 9239105

[email protected]

Gaeilge don Bhunscoil agus don

Iar-Bhunscoil

Ceannoifig na Páirce Thiar

[email protected]

 

Bí Sábháilte/CAPP don Bhunscoil

 

Gort na Silíní

076  695 5547

Ceannaireacht Scoile – Bunscoil agus Iar-bhunscoil

Ionad Oideachais an Chláir

065 6845520

[email protected]

Feabhsú Scoile – Bunscoil agus Iar-bhunscoil:

Ionad Oideachais Thrá Lí

066 7195004

[email protected]

Gnó agus Fiontraíocht,  GCAT, Nuatheangacha, Eacnamaíocht Bhaile agus an Idirbhliain

 

046 9078382

[email protected]

Eolaíocht, Matamaitic Fheidhmeach agus T4

Ionad Oideachais Luimnigh

(061) 585064

[email protected]

Ceol agus Ealaín don Iar-bhunscoil

Ceannoifig na Páirce Thiar

[email protected]

TSCS

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

(01) 236 5000

[email protected]

ATF,

Polaitíocht agus an tSochaí,

Stair, Tíreolaíocht, An Léann Clasaiceach agus Oideachas Reiligiúnach

 

Ionad Oideachais an Chláir

065 6845504

[email protected]

[email protected]

[email protected]