Fisic na Sraithe Sinsearaí – Eochairscileanna

 
 
 

Eochairscileanna

 

 

 


 

Tá roinnt straitéisí a chruthaigh seirbhísí tacaíochta SFGM chun cabhrú le comhtháthú Eochairscileanna na Sraithe Sinsearaí  thíos.

 

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

Iléirim

Difreáil

Pleanáil chun tacú le teagasc cumais mheasctha

Ceisteanna agus Tacsanomaíocht Bloom á húsáid

 

Leagtar amach sa rannán seo cuid den taighde gníomhaíochta a rinne múinteoirí na hÉireann ina gcuid seomraí ranga ar mhodheolaíochtaí éagsúla teagaisc ghníomhaigh.

 

FOGHLAIM

Póstaeir a úsáid chun feabhas a chur ar fhoghlaim

An siollabas a dhéanamh ábhartha don saol laethúil

Obair Baile

Ceisteanna

Sainmhínithe á scríobh ag daltaí

Eochairfhocail chun feabhas a chur ar litearthacht

Leabhar oibre tionscnaimh a úsáid

Amharc-íomhánna a úsáid

Foghlaim Chomhoibríoch a úsáid

Teagasc gan Téacsleabhar a Úsáid

Piartheagasc

 

 

MEASÚNÚ

Marcáil Tráchta Amháin

Ceisteanna Piarshocraithe

Ceisteanna chun Ratha

Soilse tráchta a úsáid le haghaidh Féinmheasúnú

Eolas Roimhe a Úsáid

Tástálacha feicthe a úsáid

Ceisteanna do thástálacha á gcruthú ag daltaí

Siombailí a úsáid in áit marcanna le haghaidh grádú

Measúnú Leanúnach a Úsáid

Crosfhocail a Úsáid

 

 

ICT

Grianghrafadóireacht Dhigiteach

Hot potatoes

Photostory a Úsáid

Logálaithe sonraí a úsáid

Ceamara a Úsáid

Death by PowerPoint

Comhtháthú ICT

Taispeáint vs Breathnú

Teicnící athbhreithnithe

 

 

ATHBHREITHNIÚ

Foghlaim chomhoibríoch le haghaidh athbhreithniú

Mapáil Choincheapa

Meabhairmhapáil

A nótaí féin á ndéanamh ag daltaí

Freagraí samplacha á ndéanamh ag daltaí

PowerPoint mar uirlis athbhreithnithe

Póstaeir Athbhreithnithe

Athbhreithniú – conas é a dhéanamh