CEIMIC NA SRAITHE SINSEARAÍ – ACMHAINNÍ SCRÚDUITHE CHOIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT

 
ACMHAINNÍ SCRÚDUITHE CHOIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT

 

Fuarthas gach ceann de na Scrúdpháipéir, de na scéimeanna marcála agus de thuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora do Cheimic na hArdteistiméireachta ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit www.examinations.ie.

 

TABHAIR FAOI DEARA: 

 

  • Rinneadh athrú ar an siollabas i roinnt ábhar le déanaí. I gcás ábhar ina ndearnadh athrú ar an siollabas, is chun críocha tagartha amháin a léirítear na scrúdpháipéir do na blianta roimh an athrú. Níl siad bunaithe ar an siollabas reatha. Chun liosta iomlán de na hathruithe ar an siollabas a fháil, cliceáil  anseo  (Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2014);

 

  • Ní blianta a bhfuil réiltín curtha leo (e.g. 2003*) ar fáil faoi láthair  ó shuíomh Idirlín Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

 

  • Ní fhoilsítear tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora gach bliain.

 

Chun na scrúdpháipéir, na scéimeanna marcála nó tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora ábhartha a íoslódáil, cliceáil ar an nasc ábhartha thíos: 

 

Scrúdpháipéar
Ardleibhéil

Scéim Mharcála Ardleibhéil

Scrúdpháipéar Gnáthleibhéil

Scéim Mharcála Gnáthleibhéil

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora*

2021 - 2021 - -
2020 2020 2020 2020 -
2019 2019 2019 2019 -
2018 2018 2018 2018 -
2017 2017 2017 2017 -
2016 2016 2016 2016 -