Literacy Lift Off

Idirghabháil é Literacy Lift Off a thugann an dúrud deiseanna do leanaí leabhair a oireann dá n-inniúlacht féin a léamh agus castacht a gcuid léitheoireachta agus scríbhneoireachta a mhéadú de réir a chéile.

Tá roinnt acmhainní úsáideacha thíos a dhíríonn ar Literacy Lift-off chun tacú leat an Curaclam Béarla a chur i bhfeidhm. 

 

Físeán 1:  Sa ghearrthóg a leanas, labhraíonn an tSiúr Helen Diviney (Ceannaire Múinteora um Breith ar an Léitheoireacht, an SFGM) faoi Literacy Lift Off.

 

Físeán 2: Pleanáil le haghaidh Literacy Lift Off

 

Míníonn Anne Farrell, múinteoir SEN i Scoil Náisiúnta na Críche, roinnt nithe nach mór don fhoireann a chur san áireamh le linn dóibh Literacy Lift Off a bhunú agus a chur ar siúl sa scoil.

 

Físeán 3: Literacy Lift Off ar bun:

 

Sa ghearrthóg seo, caithfimid súil ar Literacy Lift Off ar bun i Rang na Naíonán Sinsearach ina bhfuil cúig stáisiún, lena n-áirítear léitheoireacht aithnidiúil, obair focal, scríbhneoireacht, leabhar nua agus an cúigiú stáisiún roghnach.

 

Físeán 4: Tairbhí Literacy Lift Off

 

Tar éis páirt a ghlacadh in Literacy Lift Off, tugann Tony Broderick, Príomhoide na Scoile, breac-chuntas ar thairbhí an tionscnaimh faoi mar a léiríonn rannpháirtíocht agus taitneamh na ndaltaí, réamhthástáil agus iarthástáil, breathnuithe foirne agus aiseolas ó thuismitheoirí.