Ealaín na Sraithe Sinsearaí – Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

Is féidir an  Scarbhileog Anailíse Ábhair Ealaíne do 2013 a íoslódáil ach cliceáil  anseoTABHAIR FAOI DEARA: Ba cheart an scarbhileog seo a anailísiú i gcomhar le Scrúdpháipéir, le Scéimeanna Marcála, le Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora agus le Treoirlínte Curaclaim mar chuid de do phróiseas meastóireachta agus pleanála ábhair.

 


 

 

Ar mhaithe le rochtain, tá Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit le haghaidh Ealaín na hArdteistiméireachta (lena n-áirítear scrúdpháipéir roimhe, scéimeanna marcála comhpháirteacha agus tuarascáil an phríomhscrúdaitheora) roinnte ina gceithre Leathanach Idirlín ar leith. Is féidir teacht orthu ach cliceáil ar an táb Acmhainní Scrúdaithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Nó, mar mhalairt air sin, is féidir teacht orthu ach cliceáil ar na naisc ábhartha thíos:

 

  1. Stair na hEalaíne agus Tuiscint don Ealaín (lena n-áirítear an doiciméad foinse agus Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora nuair a bhíonn siad ar fáil)
  2. Sceitseáil Bheo-Ábhair
  3. Obair Cheardaíochta
  4. Dearadh
  5. Cumadóireacht Shamhlaíoch