Labhairt

Labhairt

 

Tá acmhainní teagaisc agus foghlama a leagann béim faoi leith ar scileanna labhartha ar fáil anseo. Cé go bhfuil na hacmhainní cláraithe faoi Labhairt, is ar bhealach comhtháite a mhúintear iad sna ceachtanna.