Stair na Sraithe Sinsearaí – Stair Bheo

 


 

 

Stair Bheo

 
 

 

D’óstáil SFGM a chéad Seimineár Staire ar an 21 Márta 2015 in Óstán an Hodson Bay, Baile Átha Luain. Tá na hacmhainní ar fad ón lá ar fáil thíos:

 

   
Modheolaíochtaí Gníomhacha sa Rang Staire

Leabhrán i gcomhair Eagraithe Grafacha

Láithreoireacht

 

Cur i láthair agus

Clár Staire Youth Connect

 

Músaem Iontaobhas Ghlas Naíon:

Clár Oideachais

Bróisiúr Iar-bhunscoile

Pleanáil don Seomra Ranga Staire

Teimpléad don Phlean Samplach le Hipearnaisc

 

Teimpléad  (gan na príomhscileanna)

 

Láithreoireacht

ICT agus Stair

Láithreoireacht

 

Amlíne PDF

 

Lean an nasc chuig acmhainní ar líne

Stair agus an Idirbhliain

Láithreoireacht

 

Grianghraif a Úsáid

 

Amhráin a Úsáid

 

Leabhrán Acmhainne na hIdirbhliana

 

Teimpléad Pleanála CNCM don Idirbhliain

Cur chun cinn na Staire 

Láithreoireacht

 

Faisnéis faoi Bhosca Láimhseála na Cré-umhaoise

Scríbhneoireacht aistí

Láithreoireacht

 

Scileanna Scríbhneoireachta Scoláirí a Fhorbairt

Tuarascáil ar Staidéar Taighde

Scileanna Taighde an Scoláire a Fhorbairt, Leabhrán Acmhainne

 

Láithreoireacht

 

The Dictionary of Irish Biograpghy

 

Biúró na Staire Míleata

 

Scoilnet

Cumais an scoláire a fhorbairt chun na teicnící den ollbholscaireacht a shainaithint agus anailís chriticiúil a dhéanamh orthu

Cás-staidéar: Slógaí Nurnberg                                                                                                  

Lean an nasc: Acmhainní Curaclaim na hArdteistiméireachta