CORPOIDEACHAS NA BUNSCOILE

AG TACÚ LE CORPOIDEACHAS

GNÍOMHAÍOCHT CHOIRP A CUR CHUN CINN I MBUNSCOILEANNA 

(Cliceáil ar na híomhánna thíos chun rochtain a fháil ar gach suíomh gréasáin nó ar gach cáipéis)

 
 
Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann 
 

Ciorclán 13/2016 

Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna

Bratach Scoile Gníomhaí Scoileanna ina gCuirtear an tSláinte Chun Cinn

 

Éire Shláintiúil

Creat don tSláinte agus Folláine 2013 - 2025

Bí Gníomhach! 

Corpoideachas, Gníomhaíocht Choirp agus Spórt do Leanaí 

Éire a Spreagadh chun Gníomhaíochta

An Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil:

 

 

Acmhainní tacaíochta maidir le pleanáil don Chorpoideachas 

(Cliceáil ar an íomhá chun rochtain a fháil ar an acmhainn nó lena híoslódáil)

Curaclam Corpoideachais na Bunscoile Curaclam Corpoideachais, Treoirlínte do Mhúinteoirí Cáipéis Athbhreithnithe Corpoideachais
Treoirlínte CNCM do mhúinteoirí chun leanaí faoi mhíchumas foghlama ginearálta a mhúineadh